Associació Músicargentona

Centre educatiu en el que s’imparteixen ensenyaments artístics no reglats al servei de la societat que l’envolta i oberta a totes les persones amb interès per la música, independentment de les seves característiques. 

Aula associada a l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM)

Missió

Vetllar per a que la música formi part de la quotidianitat de les persones, aportant les eines i l’entorn per tal que esdevingui un mitjà propi d’expressió i gaudi. 


Visió

Centre educatiu pensat per desenvolupar i potenciar la creativitat, els valors i les habilitats musicals, humanes i socials de la comunitat educativa que en forma part.  

Valors

L’oferta educativa adreçada a alumnes des de els  nou mesos als alumnes adults. 

 

La presència activa en la vida cultural i educativa del municipi 

 

La qualitat pedagògica i humana de l’equip docent del centre

 

L’adequació dels espais i l’entorn a les necessitats pedagògiques Associació Músicargentona